بازگشایی Naxx و Malygos

اینستنس های Naxxramas و The Eye of Eternity در حالت 10نفره در روز شنبه ساعت 18:00 بازگشایی خواهند شد
همچنین خدمات کارکتر هم اکنون در دسترس قرار دارد و از این پس میتوانید ترنسفر حساب خود را نیز از طریق سایت سرور انجام دهید
فروشگاه سرور نیز به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت
موفق و پیروز باشید