جشنواره جوایز افتتاحیه

سرور World Of Warcraft 3.3.5a DreamCraft همراه با جوایز نقدی برای تمامی First Realm ها.(7 میلیون ریال) بدین صورت که برای هر Realm First مربوط به لول آپ و ورک مبلغ 200 هزار ریال تعلق خواهد گرفت. همچنین برای 5 نفر اول مبلغ 200 هزار ریال شارژ اکانت نیز در نظر گرفته شده است. شروع به کار رسمی سرور جمعه ساعت 12. به ما بپیوندید.